Тапицерски услуги

Добре познатите ни тапицерски услуги се извършват от майстори тапицери, които обикновено биват няколко разряда. В тази и следващите статии ще разгледаме петстепенна скала за разделяне нивото на което се извършват дадени тапицерски услуги, или с други думи на кратко ще опишем петте разряда, в който би могъл да се „подвизава” предлагащият тапицерски услуги майстор.

Първи разряд

Този вид тапицерски услуги се характеризира с махането на първоначалната тапицерия на дадена мебел, която в момента се ремонтира. Подготвяне на нелицевите материали (коси, пух, вата и т.н) за предстоящата работа. Приготвяне на лепило.

Подготвяне на твърда и полумека мебел за тапициране, като това се извършва под ръководството на майстор с по-висока квалификация.
Работникът, който практикува тапицерски услуги и е все още първи разряд трябва да познава:

 • Основните методи за „събличане” на мебели
 • Основните видове шевове и кантове
 • Предназначението и начинът на използване на основните приспособления и инструменти, с които се борави при извършването на тапицерски услуги
 • Наименованията на материалите, които се използват при тапициране.
  Примерни задачи, които се дават на работник с първи разряд:

 1. Изработка на копчета
 2. Разглобяване на полумека мебел, с цел ремонт и тапициране

Втори разряд

Работникът занимаващ се с този вид тапицерски услуги изпълнява задачи с елементарна и средна сложност. При това не му се поверяват ценни материали, но пък може да работи по зададени чертежи и скици. Кроене на материали, които ще се използват по-късно при дадено тапициране и зашиването им с помощта на шевна машина.

Опъване на мрежа под пружинната основа. Постилане на вата или друг пълнещ материал под пружината. Чертане и кроене на прости кройки и шаблони. Отстраняване на дефекти и боядисване на материали за тапициране.

Работникът втори разряд трябва да познава:

  • Устройството на простите видове твърда и полумека мебел, както и на някои други мебели подлежащи на тапициране
  • Правилата по които се разкрояват тапицерски материали
  • Видовете и случаите, в които се употребяват различните тапицерски материали
  • Видовете и случаите, в които се употребяват универсалните и специфичните инструменти
  • Основите на работа с шевна машина
  • Елементарни шевове

В следващата част на нашата статия ще застъпим примерните задачи, които се дават на работник извършващ тапицерски услуги втори разряд. След което ще продължим с другите разряди в тази професия.